Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentumban lefektetett felhasználási feltételek, valamint adatvédelmi irányelvek Önre, mint ezen weboldal látogatójára, valamint a MagyarOnlineCasino.com-re, a weboldal tulajdonosára, illetve szolgáltatójára vonatkoznak. A MagyarOnlineCasino.com kiemelten nagy hangsúlyt fektet az Ön adatainak védelmére. Jelen adatvédelmi szabályzat az Önnel kapcsolatos, a weboldal használata közben gyűjtött adatok általunk történő kezelését szabályozza. Kérjük, olvassa végig figyelmesen!

Fontos fogalmak és értelmezésük

 1. Ezen adatvédelmi szabályzatban a következő kifejezéseket használjuk:

  • Adat: Adat alatt mindazon információkat értjük, amelyeket Ön a MagyarOnlineCasino.com számára a weboldal használata közben biztosít. Ezen meghatározás – ahol megfeleltethető – magában foglalja az 1998. évi Adatvédelmi Törvényben meghatározott definíciókat is;

  • Cookie-k: olyan kisméretű, szövegesen tárolt számítógépes fájlok, amelyek az Ön számítógépén kerülnek eltárolásra a weboldal bizonyos részeinek meglátogatásakor, illetve a weboldal egyes funkcióinak igénybevételekor. A Cookie-kban tárolt adatokkal kapcsolatos részletek jelen dokumentum Cookie-k fejezetében találhatók.

  • Az Egyesült Királyság és az EU cookie-król szóló törvénye: a magánélet védelméről és az elektronikus hírközlésről (EK irányelv) szóló, 2003. évi rendelet, és az annak alapján módosított magánélet védelméről és az elektronikus hírközlésről (EK irányelv) szóló 2011. évi rendelet;

  • Felhasználó, illetve Ön: a weboldalt meglátogató bármely olyan külső fél, aki (i) nem a MagyarOnlineCasino.com alkalmazottjaként, annak utasításai szerint jár el, illetve (ii) nem a MagyarOnlineCasino.com által megbízott konzultáns, vagy egyéb szolgáltató, aki a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan használja a weboldalt; valamint

  • Weboldal: az a weboldal, amelyen Ön éppen ezen dokumentumot olvassa, a www.MagyarOnlineCasino.com webcímen, illetve annak bármely aldomainje alatt, kivéve azon részeket, melyek saját önálló felhasználási feltételeikben ezt kifejezetten másképp határozzák meg.

 2. Jelen adatvédelmi nyilatkozatban, amennyiben a szövegkörnyezet másképp nem követeli meg:

  • bármely egyes számban lévő kifejezés egyaránt magában foglalja a többes számú alakot is, és ugyanez érvényes fordított esetben is;

  • bármilyen utalás fejezetekre, záradékokra, bekezdésekre, függelékekre jelen adatvédelmi nyilatkozat részét képező fejezetekre, záradékokra, bekezdésekre, függelékekre vonatkozik.;

  • egy személyre történő utalás magában foglal cégeket, társaságokat, kormányzatokat, trösztöket és partnereket külön kifejtés nélkül is;

  • a “beleértve” kifejezés “bárminemű korlátozás nélkül beleértve” jelentéstartalommal értelmezendő;

  • bármely törvényi rendelkezésre vonatkozó utalás magában foglalja adott rendelkezések módosításait és kiterjesztéseit egyaránt;

  • a fejezetek és alfejezetek címei nem képezik részét az adatvédelmi szabályzat részét.

Az adatvédelmi szabályzat hatálya

Ezen adatvédelmi szabályzat hatálya kizárólag a Felhasználó, illetve a MagyarOnlineCasino.com azon tevékenységeire terjed ki, amelyek jelen weboldal használatával kapcsolatosak. Az adatvédelmi rendelkezések nem terjednek ki bármely egyéb weboldalra, amelyek jelen weboldalon keresztül elérhetők, beleértve, de nem kizárólagosan bármely közösségi médiaoldalra mutató hiperhivatkozásokat.

Az adatgyűjtés köre

A Felhasználókról többféle adat kerül gyűjtésre és eltárolásra:

Az adatok felhasználása

Az összegyűjtött személyes információk kizárólag az alábbi célokból kerülnek felhasználásra:

Harmadik fél weboldalai és szolgáltatásai

A MagyarOnlineCasino.com időről időre igénybe veheti egyéb, külső felek szolgáltatásait a weboldalon, illetve a weboldal működtetéséhez szükséges infrastruktúrával, és az azokhoz kapcsolódó műveletekkel kapcsolatosan. Ezek a szolgáltatók semminemű hozzáféréssel nem rendelkeznek a Felhasználóktól gyűjtött Adatokhoz.

Egyéb weboldalakra mutató hiperhivatozások

A Weboldalon időről időre megjelenhetnek olyan hiperhivatkozások, amelyek más weboldalakra mutatnak. Mivel a MagyarOnlineCasino.com ezen weboldalak tartalma fölött semmiféle kontrollal nem rendelkezik, így azokért felelősséggel nem tartozik. Ezen Adatvédelmi nyilatkozat hatálya nem terjed ki az említett weboldalak használatára. Javasoljuk, hogy használat előtt tanulmányozza a felkeresett weboldal adatvédelmi nyilatkozatát, vagy szabályzatát.

Az üzleti tulajdonrészt és vezetést érintő változások

 1. A MagyarOnlineCasino.com tetszőleges időpontokban kiterjesztheti, vagy szűkítheti üzleti tevékenységét, amely folyamatok némelyike üzletrészek és tulajdonjogok eladásával, illetve a MagyarOnlineCasino.com fölötti rendelkezés részleges, vagy teljes átruházásával járhat. Ilyen esetben a Felhasználóról gyűjtött Adatok, amennyiben azok az átruházott üzletrészre vonatkozóan relevánsak, szintén átadásra kerülnek a jelen adatvédelmi szabályzat érvényességének fenntartásával, így azok továbbra is kizárólag azon célokra használhatók, amelyekre az adatgyűjtés eredetileg irányult.

 2. Az Adatokba betekintést nyerhetnek a vállalkozás, vagy annak egyes részeinek megvásárlásában érdekelt potenciális üzletfelek.

 3. Amennyiben a fenti esetek bármelyike bekövetkezne, minden elvárható módon biztosítjuk a személyes identitásának védelmét.

A Weboldal működése

 1. A weboldal összes funkciójának használatához, illetve egyes részeinek eléréséhez bizonyos Adatok megadása válhat szükségessé.

 2. Ön bármikor korlátozhatja a weboldal cookie-használatát böngészője erre vonatkozó beállításainál. Erről további információk jelen dokumentum Cookie-k fejezetében találhatók.

Hozzáférés az Adatokhoz

Önnek jogában áll másolatot igényelni mindazon személyes Adatairól, amelyeket a MagyarOnlineCasino.com eltárolt (amennyiben léteznek eltárolt Adatok).

Biztonság

 1. Az adatbiztonság kiemelt fontossággal bír a MagyarOnlineCasino.com számára, így az Adatok védelme érdekében minden olyan elvárható fizikai, elektronikus és üzletvezetési intézkedést megteszünk, amelyek szükségesek a Weboldalon gyűjtött Adatok megfelelő biztonságban tartásához és megvédelmezéséhez.

 2. A weboldal jelszóval védett részeihez való hozzáféréshez szükséges jelszó esetében Ön is felelősséggel tartozik saját jelszava titokban tartásáért.

 3. Habár minden tőlünk telhetőt megteszünk személyes adatainak védelme érdekében, Önnek tudomással kell bírnia arról, hogy az internetes adattovábbítás sosem lehet száz százalékig garantáltan biztonságos, így Ön ezen adatokat a saját felelősségére adja át számunkra. Az adatok weboldalra történő továbbításának biztonságát nem tudjuk garantálni.

Cookie-k

 1. A Weboldal Cookie-kat tárolhat az Ön számítógépén, valamint hozzáférhet bizonyos Cookie-khoz. A MagyarOnlineCasino.com ezeket a Cookie-kat a Weboldal felhasználói élményének növelése érdekében használja.

  A MagyarOnlineCasino.com körültekintően jár el a Cookie-k kezelésével kapcsolatban és megtette a szükséges lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy az Ön személyiségi jogai védve legyenek a látogatás teljes időszakában, illetve azt követően is.

 2. A Weboldal által használt összes Cookie megfelel az Egyesült Királyság és az EU cookie-król szóló törvénye rendelkezéseinek és előírásainak.

 3. Mielőtt a Weboldal Cookie-t helyezne el az Ön számítógépén, egy erre vonatkozó belegyezést kérő üzenetcsík fog megjelenni a böngésző ablakában. A Cookie-k használatához való hozzájárulásával lehetővé teszi, hogy a MagyarOnlineCasino.com jobb felhasználói élményt, illetve szolgáltatást nyújthasson az Ön számára. Amennyiben nem kívánja beleegyezését adni, ezt korlátozás nélkül megteheti, azonban ebben az esetben a Weboldal egyes szolgáltatásai nem lesznek képesek a teljes funkcionalitást pontosan úgy biztosítani, ahogyan eredetileg tervezték azokat.

 4. Jelen Weboldal a következő típusú Cookie-at helyezheti el számítógépén:

  • Analitikai, illetve teljesítményfigyelő Cookie-k: Ezek a Cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy a Weboldal látogatóinak számát pontosan megállapíthassuk, valamint a Felhasználók mozgását és viselkedését a Weboldalon belül figyelemmel kísérhessük. Ezen adatok elemzésének segítségével hatékonyabbá tehetjük a Weboldal működését. Például biztosíthatjuk, hogy a Weboldalt használók könnyebben és gyorsabban találják meg az őket érdeklő információkat.

  • Célzott tartalomszolgáltatást biztosító Cookie-k: Az ilyen típusú Cookie-k rögzítik a Weboldalon tett látogatásait, az Ön által megnézett oldalakat, és a linkeket, amelyekre rákattintott. Az így gyűjtött információkat felhasználva későbbi látogatásai során képesek leszünk az Ön érdeklődésének jobban megfelelő tartalmakat és hirdetéseket megjeleníteni. Ezeket az információkat – ugyanezen cél érdekében – külső felekkel is megoszthatjuk.

 5. A Cookie-k használatát letilthatja, illetve engedélyezheti böngészőjének beállításaiban is. Alapbeállításként a legtöbb böngészőben a Cookie-k elfogadásra kerülnek, azonban ez a felhasználó által módosítható. További részletekért kérjük tanulmányozza böngészője használati útmutatóját.

 6. A számítógépre elmentett Cookie-kat bármikor letörölheti, azonban ezzel az azokban tárolt információk elvesznek, és ezáltal a Weboldal elérése, valamint használata – beleértve, de nem kizárólagosan a személyre szabott tartalmak nyújtotta előnyöket – kevésbé kényelmessé és gördülékennyé válik.

 7. Javasoljuk, hogy böngészőjét rendszeresen frissítse naprakészre, valamint, amennyiben nem rendelkezik kellő tudással a témában, tanulmányozza át a vonatkozó leírásokat annak érdekében, hogy a személyes adatait érintő védelmi beállításokat megfelelő módon elvégezhesse.

Fiatalkorúak

A MagyarOnlineCasino.com látogatása 18 éves életkortól megengedett, és ez különösen vonatkozik a 13 év alatti gyermekekre, így semmi esetre sem gyűjtünk szándékosan személyes adatokat kiskorúakról. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy a kifejezett tiltás ellenére valamely Felhasználónk mégis kiskorú, a róla gyűjtött adatokat eltávolítjuk nyilvántartásunkból. Ezzel összefüggésben fenntartjuk a jogot, hogy Felhasználóinktól bármely időpontban életkoruk igazolását kérjük.

Jogosultságok

A személyes adatait érintő igény esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, amennyiben:

Átadás az Európai Gazdasági Térségen kívülre

Általános rendelkezések

 1. Ön nem jogosult a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott jogait más személyre átruházni. Mi – jelen szabályzat hatályának fenntartásával – átadhatjuk az adatkezelés jogát olyan harmadik fél számára, amelyről joggal feltételezzük, hogy biztosítja az Ön jogait.

 2. Amennyiben bármely bíróság, vagy illetékes hatóság úgy találja, hogy adatvédelmi rendelkezés valamely rendelkezése (illetve annak bármelyik része) érvénytelen, jogellenes, vagy végre nem hajtható, abban az esetben az adott rendelkezést, vagy részrendelkezést a szükséges mértékben töröltnek kell tekinteni. Ezen törlés nem érinti az adatvédelmi szabályzat egyéb részeit, azok korlátozás nélkül érvényben maradnak.

 3. Amennyiben felek másképp nem rendelkeznek bárminemű késedelem, mulasztás, vagy egyéb, a jogorvoslat gyakorlását akadályozó cselekedet a jogorvoslat jogáról való lemondásnak minősül.

 4. Ezen megállapodás Anglia és Wales törvényei által szabályozott és értelmezendő. Minden, ezen megállapodással kapcsolatban felmerülő jogvita az angol és a walesi bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik.

Az adatvédelmi szabályzat változásai

A MagyarOnlineCasino.com fenntartja a jogot jelen adatvédelmi szabályzat saját megítélése szerint szükséges mértékben és tetszőleges időpontban történő megváltoztatására, illetve a jogi környezet változása esetén. Bármely változás azonnali hatállyal közzétételre kerül, Ön pedig a közzétételt követő első látogatásával elfogadja azt.

Top
open